flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз стану організації роботи зі зверненнями громадян у Ленінському районному суді м. Харкова за 2018 рік

28 січня 2019, 11:00

Аналіз стану організації роботи зі зверненнями громадян

у Ленінському районному суді м. Харкова

за 2018 рік

 

Відповідно до плану роботи суду на 2018 рік проведено аналіз стану роботи із зверненнями громадян.

Робота із зверненнями громадян в Ленінському районному суді м. Харкова організована та ведеться на підставі Конституції України,  Закону України «Про звернення громадян", Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»,та з урахуванням «Методичних   рекомендацій   по   організації   та   веденню   роботи   із зверненнями громадян у загальних місцевих та апеляційних судах Державної судової адміністрації України».

Діловодство за зверненнями громадян у суді ведеться окремо від інших видів діловодства.

Кожне звернення оформлюється відповідно до вимог чинної «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого              самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997р. № 348. Ведення діловодства, пов’язаного зі зверненнями, що надходять до Ленінського районного суду м. Харкова, технічне супроводження їх розгляду, покладено на консультанта суду Оріховську Н.В.

 Звернення громадян, що надходять до суду, реєструються в день їх надходження. В суді ведуться журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, алфавітний покажчик звернень, журнали особистого прийому громадян головою суду та керівником апарату суду.

З метою належної організації особистого прийому громадян в суді затверджено графік прийому громадян головою суду, заступниками голови суду, керівником апарату суду. Прийом громадян в суді здійснюється у визначені дні та години. Графік прийому громадян розміщено у приміщенні суду на довідкових стендах, а також на офіційному веб-сайті суду.

Строки розгляду звернень громадян контролюються безпосередньо головою суду та керівником апарату суду.

У 2018 році  в порядку Закону України «Про звернення громадян» до Ленінського районного суду м. Харкова від громадян надійшло 22 звернення,  з них:

 21  (10 заяв і  11 скарг) звернення громадян (в електронній та письмовій формі) та 1 (заява) усне звернення:

-  5 звернень на дії судді (код 302);

- 1 звернення щодо тривалого розгляду справи (303);

- 7 (6 письмових та 1 усних) звернень  на організацію роботи суду (код 307);

 • 9 звернень з інших питань (код308).

 

Всі звернення розглянуті по суті. Терміни розгляду звернень громадян не порушувались. Звернення громадян були розглянуті у строк до 5 днів – 15, до 15

днів - 7.

Залишку нерозглянутих звернень на кінець 2018 року – не має.  

У порівнянні з 2017 роком кількість звернень громадян до Ленінського районного суду м. Харкова значно зменшилась:

 

Рік

2017

2018

Загальна кількість звернень

76

22

скарг

27

11

заяв

49

11


Найбільш поширеними категоріями звернень громадян за 2018 рік є звернення щодо «організації роботи суду» та  «інших питань». До категорії «інші питання» ввійшли звернення, в яких заявники висувають ряд вимог.

Причини, з яких громадяни звертаються до суду з заявами та скаргами є досить різноманітними:

 • Незгода із судовим рішенням, процесуальними діями судді;
 • На невидачу копій судових рішень;
 • На відсутність в залі судових засідань судового розпорядника;
 • Не проведення секретарем судових засідань тестового запису перед фіксуванням судового процесу за допомогою технічних засобів;
 • Щодо припинення на думку заявника дискримінації через невидачу копій документів, з матеріалів судової справи;
 • Щодо перевірки проведеного автоматичного розподілу скарг заявника;
 • Підтвердження факту прибуття до суду;
 • Надання інформації щодо наявності/відсутності в провадженні суду справи щодо заявника;
 • Також мають випадки, коли заявники, скориставшись електронною формою звернень громадян надсилають заяви про видачу копій судових рішень та виконавчих листів або прохають повідомити про результати розгляду справи.

Зі змісту звернень вбачається, що найбільша їх частина стосується процесуальних питань: незгоди із судовим рішенням чи процесуальними діями судді,  видачі судових рішень та виконавчих листів, видачі копій документів матеріалів судової справи тощо.  

 Зі змісту звернень також вбачається, що заявники найчастіше не мають достатніх знань в області процесуального права. Так, наприклад,  є випадки коли особи, що звернулися до суду зі скаргами на дії суддів (5), посилаючись при цьому на незгоду з процесуальними діями та рішеннями суддів під час розгляду справ та на незгоду з судовим рішенням за результатами розгляду справ, - не оскаржують при цьому ці рішення та дії в передбаченому законом порядку, та вимагають вжити заходи в адміністративному порядку. Також має випадок, коли особа подала скаргу на дії працівника канцелярії щодо невидачі судового рішення з відміткою про набрання ним законної сили, однак як виявилося зазначене судове рішення  ще не вступило в законну силу відповідно до вимог чинного законодавства.

Громадянам надано змістовні відповіді з посиланням на норми чинного законодавства та у визначені законом строки щодо порядку та способу реалізації процесуальних прав осіб, які беруть участь у справі, передбаченому процесуальним законом.

 П'ять  звернень з усієї кількості поданих за 2018 рік (22) визнані обґрунтованими:

 • 2 звернення стосувалось невчасної видачі копій судових рішень;
 • 1 звернення стосувалось невчасного повідомлення позивача про відкладення розгляду справи у зв`язку із перебуванням судді в нарадчій кімнаті;
 • 1 стосувалось не проведення секретарем тестового запису перед фіксуванням судового процесу технічними засобами.

У кожному випадку при виявленні порушень з відповідальними особами проводиться роз’яснювальна робота з метою недопущення в подальшому таких порушень та оперативно приймаються відповідні рішення щодо усунення допущених помилок у роботі.

  Слід зазначити, що в суді ведеться постійний моніторинг щодо якості роботи суду. Головою суду здійснюється аналіз причин та умов надходження звернень громадян з тих чи інших питань на нарадах, що проводяться в суді, приймаються відповідні міри та вживаються заходи щодо покращення показників якості роботи суду.

Також, можна схвалити постійну роботу суддів та працівників апарату суду над підвищенням свого професійного рівня, моральних якостей, підвищення етики поведінки.

Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок, що у Ленінському районному суді м. Харкова робота із зверненнями  громадян здійснюється на належному рівні, а також забезпечується оперативне вирішення порушених  у цих зверненнях питань.