flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

                                          

ПОГОДЖЕНО

Начальник

територіального управління Служби судової охорони у Харківській області

полковник Служби судової охорони

                                                                                          Андрій МАРУЩЕНКО

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова

Ленінського районного суду

міста Харкова

 

 

Віктор ВІКТОРОВ

 

 

 

ПРАВИЛА

пропуску осіб до Ленінського районного суду міста Харкова та на його територію транспортних засобів

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Ці Правила визначають порядок пропуску осіб до Ленінського районного суду міста Харкова (далі – Суд) та на його територію транспортних засобів з метою забезпечення належних умов роботи суддів та працівників апарату Суду, забезпечення їх особистої безпеки, підтримання громадського порядку в Суді, забезпечення в Суді безпеки учасників судового процесу.

1.2. Пропуск осіб до Суду та на його територію транспортних засобів                                      (далі – пропускний режим) здійснюється співробітниками Служби судової охорони (далі – Служба).

1.3. Під час здійснення своїх повноважень щодо пропускного режиму в Суді співробітники Служби керуються Конституцією України, законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», «Про Національну поліцію», Положенням про Службу судової охорони, затвердженим рішенням Вищої ради правосуддя від 04.04.2019 № 1051/0/15-19 (зі змінами) , Положенням про проходження служби співробітниками Служби судової охорони, затвердженим рішенням Вищої ради правосуддя від 04.04.2019 № 1052/0/15-19 (зі змінами), іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері, а також цими Правилами, виданими на підставі наказу Державної судової адміністрації України та Служби судової охорони від 30.01.2020 року № 43/61 (погоджено Вищою радою правосуддя від 16.12.2019  №  47979/0/9-19  та  Рішенням  Ради суддів України від 22.11.2019 № 95).

1.4. Пропуск осіб до Суду не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних або моральних страждань особам унаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їхню гідність.

         1.5. На вході до приміщень Суду обладнано пункт пропуску з турнікетом (з автоматичною системою контролю та управління доступом), стаціонарним металодетектором арочного типу або ручними металошукачами, засобами відеонагляду та зв’язку та інших спеціальних технічних та інших засобів, призначених для виявлення заборонених для пронесення (провезення) речей.1.6. Службові входи до Суду обладнуються пристроями контролю доступу, які є складовими автоматичної системи контролю та управління доступом.

1.7. Внесення матеріальних цінностей, обладнання, техніки до Суду, а також винесення таких цінностей за межі Суду здійснюється відповідно до порядку, встановленого головою Суду.

1.8. Для речей, які заборонено проносити до Суду, після пункту пропуску обладнуються камери схову.

1.9. Обладнання пункту пропуску та камер схову покладається на адміністрацію Суду.

1.10. Контроль за здійсненням пропускного режиму покладається на начальника територіального управління Служби, командира підрозділу охорони Служби, що здійснює його охорону, а також на голову та керівника апарату Суду, які інформують начальника територіального управління та командира підрозділу охорони Служби про порушення вимог цих Правил співробітниками Служби.

1.11. Примірник цих Правил розміщується в будинку (приміщенні) суду, іншого органу або установи системи правосуддя перед пунктом пропуску, на видному та доступному для відвідувачів місці.

 

  1. Порядок пропуску осіб до Суду

 

2.1. Пропускний режим здійснюється в робочі дні та години згідно з установленим головою Суду розпорядком роботи.

2.2. У неробочі дні та години пропуск осіб до Суду забороняється, крім випадків, визначених цими Правилами.

2.3. З метою ідентифікації осіб, які прибули до Суду, їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, службового посвідчення, посвідчення адвоката України, національного посвідчення водія України, пенсійного посвідчення, іншого офіційного документа, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ), в т.ч. електронних документів мобільного додатку «Дія».

Пропуск осіб, які надали посвідчення особи в електронному вигляді, здійснювати  після їх ідентифікації на підставі пред’явлення електронних документів з використанням додатка «Дія», дата та час оновлення яких збігається з датою та часом відвідання особою Суду.

2.4. Безперешкодно, зокрема в неробочі години, вихідні, неробочі та святкові дні, до приміщень, в яких вони працюють, за пред'явленням посвідчення судді або службового посвідчення встановленого зразка пропускаються: голова Суду, заступники голови Суду, судді, керівник апарату Суду.

2.5. Голови, заступники голів та судді інших судів, судді у відставці пропускаються до Суду в робочі дні та години за пред’явленням посвідчення голови суду, заступника голови суду, судді (судді у відставці).

2.6. Працівники апарату Суду пропускаються до Суду в робочі дні та години за пред’явленням службового посвідчення.

У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні працівники Суду, пропускаються до відповідних приміщень згідно зі списком, затвердженим головою Суду чи керівником апарату Суду за пред'явленням службового посвідчення.

2.7. До Суду із застосуванням спеціальних технічних засобів контролю на безпеку пропускаються:

працівники правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, співробітники Служби, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків – за пред’явленням службового посвідчення;

особи, які беруть участь у розгляді кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних справ, – за списком, складеним працівниками апарату Суду, або при пред’явленні судової повістки, ухвали суду та документа, який посвідчує особу. Якщо в особи відсутній документ, який посвідчує особу, співробітник Служби через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з’ясовує особу, що прибула, і надалі виконує вказівки головуючого в судовому засіданні;

інші особи, які тимчасово залучаються на період виконання робіт у приміщеннях Суду (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні), – згідно зі списком, затвердженим головою Суду чи керівником апарату Суду (із зазначенням конкретного періоду часу виконання робіт), після пред’явлення документа, який посвідчує особу;

особи, що прибули на відкриті судові засідання, – за пред’явленням документа, який посвідчує особу;

особи, що прибули для участі в засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), – за списками, підписаними головою Суду, керівником апарату Суду, після пред’явлення документа, що посвідчує особу.

Якщо в особи немає документа, який посвідчує особу, співробітник Служби інформує про це керівника або заступника керівника апарату Суду, який повинен встановити особу та мету візиту відвідувача, а також вирішити питання щодо можливості пропуску такої особи до приміщення.

2.8. Адвокати пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу адвоката. Під час пропуску адвокатів забороняється проводити огляд документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності. У ході візуального огляду вмісту валіз, сумок, портфелів тощо в частині можливої наявності в них заборонених для пронесення предметів співробітник Служби може застосовувати освітлювальний ліхтарик, не допускаючи при цьому безпосереднього контакту з такими документами.

2.9. Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судових процесів, до Суду здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Державною судовою адміністрацією України, щодо прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

Допуск іноземців чи осіб без громадянства до Суду, які не є учасниками засідань чи інших заходів (нарад, переговорів тощо), здійснюється на підставі дозволу голови Суду.

2.10. Журналісти, працівники засобів масової інформації пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу працівника засобу масової інформації. Застосування ними під час судового засідання аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється в порядку, встановленому відповідним процесуальним законодавством.

2.11. До Суду з вогнепальною, газовою зброєю, пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються співробітники Служби, працівники правоохоронних органів та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків.

Вогнепальна й холодна зброя, інші небезпечні для життя і здоров’я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до Суду за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника.

2.12. Бригади швидкої медичної допомоги, працівники аварійної, рятувальної, інженерно-технічної служб тощо пропускаються до Суду (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні) за пред’явленням службових посвідчень або документів, що посвідчують особу, у супроводі працівників Суду, а за їх відсутності – співробітника Служби.

2.13. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій співробітники Служби пропускають до Суду працівників відповідних ремонтних служб у супроводі працівника апарату Суду й негайно повідомляють про це голову Суду, оперативного чергового територіального управління Служби, командира відділення охорони.

2.15. Інформація щодо осіб, які пропускаються до Суду та не є їх працівниками, заноситься співробітника Служби до Журналу відвідувачів (додаток № 1) (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у Суді) або до відповідної інформаційної підсистеми (у разі наявності).

2.16. Порядок пропуску конвойних нарядів правоохоронних органів та осіб, які перебувають під їх охороною, а також осіб, щодо яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, визначається відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами.

2.17. У робочі дні, після закінчення робочого часу, в Суді можуть перебувати:

1) судді та працівники Суду;

2) працівники правоохоронних органів, які здійснюють спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, у разі перебування в Суді осіб, яких вони охороняють;

3) конвойні наряди правоохоронних органів та особи, які перебувають під їх охороною;

4) особи, що беруть участь у засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), якщо такі заходи тривають;

5) особи, що беруть участь у судових засіданнях, які на час закінчення робочого дня не завершені;

6) медичний персонал служби невідкладної медичної допомоги, працівники рятувальної, аварійної, технічної, ремонтної служб тощо прибули за викликом.

2.18. У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні до Суду, у разі проведення невідкладного відкритого судового засідання, право бути присутніми мають будь-які особи, а у разі закритого судового засідання, пропускаються лише учасники судового засідання, а також конвойні наряди та особи, які перебувають під їх охороною.

2.19. Вхід та вихід до Суду особами, що не є його працівниками, здійснюється лише через центральний вхід, обладнаний контрольно-пропускним пунктом (окрім працівників екстрених служб у разі надзвичайних ситуацій).

У разі надзвичайної ситуації (блокування центрального входу, пожежі, вибуху, повені тощо) вихід (евакуація) здійснюється через службові, запасні, аварійні виходи (входи).

 

  1. Обмеження щодо пропуску осіб до Суду

 

3.1. Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується ухвалою головуючого в судовому засіданні.

Під час проведення закритих засідань доступ до відповідних приміщень Суду, у яких проводяться такі засідання, обмежується рішенням голови Суду.

3.2. Забороняється пропуск до Суду осіб:

1) з явними ознаками алкогольного, наркотичного сп’яніння або психічного розладу;

2) з боєприпасами, вогнепальною, газовою, пневматичною та холодною зброєю, пристроями для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, іншими спеціальними засобами активної оборони, крім осіб, визначених у пункті 2.11 розділу 2 цих Правил;

3) з кухонними, складними, сувенірними ножами, кортиками, шаблями тощо;

4) з виробами, пристроями імітаційного характеру, які за своїм зовнішнім виглядом ідентичні зброї та боєприпасам; 

5) з наркотичними речовинами, легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами, піротехнічними засобами тощо;

6) з тваринами (крім осіб варт правоохоронних органів та Національної гвардії України зі службовими собаками);

7) з довгомірними та габаритними предметами, валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів (понад 600х400х200 мм);

8) з гучномовцями, динаміками, іншими пристроями для гучного відтворення звукової інформації;

9) іншими засобами, предметами, виробами та пристроями, які можуть бути використанні для нападу і створюють загрозу життю чи здоров’ю суддів, працівників Суду, учасників судового процесу, відвідувачів, співробітників Служби. 

3.3. Особи, які прибули до Суду, на час відвідування речі та предмети, з якими заборонено пропуск до Суду, можуть залишити у спеціальних індивідуальних камерах схову, обладнаних поряд із пунктом пропуску, окрім речей і предметів, визначених підпунктами 5 – 7 пункту 3.2 розділу 3 цих Правил.

3.4. Тимчасово, у разі запровадження Кабінетом Міністрів України карантину, забороняється пропуск до будинку (приміщень) Суду осіб:

1) з ознаками респіраторних захворювань та підвищеною температурою;

2) без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски;

3) які не є учасниками судових засідань.

 

  1. Порядок пропуску для ліквідації надзвичайних (аварійних) ситуацій

 

4.1. У випадку надзвичайної ситуації (загрози вибуху, аварії тощо) доступ до Суду тимчасово призупиняється.

4.2. Співробітники Служби для ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації, що виникла, викликають відповідну службу, доповідають про це командиру відділення охорони,  оперативному черговому територіального управління Служби, голові Суду та, у відповідності до отриманих вказівок, проводять заходи з  евакуації та забезпечення безпеки осіб, які залишились в Суді, по прибуттю співробітників відповідної служби здійснюють їх допуск до Суду.

4.3. Персонал Суду підлягає евакуації відповідно до плану евакуації.

4.4. На період ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації доступ до Суду співробітників органів внутрішніх справ, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, військовослужбовців Національної гвардії України здійснюється у супроводі посадової особи, яка відповідає за пропускної режим або особи, яка відповідає за господарське забезпечення Суду.

4.5. Після ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації поновлюється звичайна процедура допуску до Суду.

 

 

Керівник апарату

Ленінського районного суду

міста Харкова                                                                      Олена БЕЗБОРОДОВА

 

 

Погоджено

Заступник начальника територіального управління (зі служби)

Служби судової охорони у Харківській області 

полковник Служби судової охорони                                            Петро АЛЕНІН