flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз стану організації роботи зі зверненнями громадян у Ленінському районному суді м. Харкова за 2019 рік

28 січня 2020, 10:59

Аналіз стану організації роботи зі зверненнями громадян

у Ленінському районному суді м. Харкова

за 2019 рік

 

Відповідно до плану роботи суду на 2019 рік проведено аналіз стану роботи із зверненнями громадян.

Робота із зверненнями громадян в Ленінському районному суді м. Харкова організована та ведеться на підставі Конституції України,  Закону України «Про звернення громадян", Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»,та з урахуванням «Методичних   рекомендацій   по   організації   та   веденню   роботи   із зверненнями громадян у загальних місцевих та апеляційних судах Державної судової адміністрації України».

Діловодство за зверненнями громадян у суді ведеться окремо від інших видів діловодства.

Кожне звернення оформлюється відповідно до вимог чинної «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого              самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997р. № 348. Ведення діловодства, пов’язаного зі зверненнями, що надходять до Ленінського районного суду м. Харкова, технічне супроводження їх розгляду, покладено на консультанта суду Оріховську Н.В.

 Звернення громадян, що надходять до суду, реєструються в день їх надходження. В суді ведуться журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, алфавітний покажчик звернень, журнали особистого прийому громадян головою суду та керівником апарату суду.

З метою належної організації особистого прийому громадян в суді затверджено графік прийому громадян головою суду, заступником голови суду, керівником апарату суду. Прийом громадян в суді здійснюється у визначені дні та години. Графік прийому громадян розміщено у приміщенні суду на довідкових стендах, а також на офіційному веб-сайті суду.

Строки розгляду звернень громадян контролюються безпосередньо головою суду та керівником апарату суду.

У 2019 році  в порядку Закону України «Про звернення громадян» до Ленінського районного суду м. Харкова від громадян надійшло 53 звернення (43 заяви і 10 скарг),  з них:

-  2 звернення на дії судді (код 302);

- 3 звернення щодо тривалого розгляду справи (303);

- 2 звернення про незгоду із судовим рішенням (код 304);

- 5 звернень  на організацію роботи суду (код 307);

 • 40 звернень з інших питань (код308).

На кінець 2019 року 52 звернення розглянуті по суті. Терміни розгляду звернень громадян не порушувались. Звернення громадян були розглянуті у строк до 5 днів – 40, до 15 днів - 12.

В залишку на кінець 2019 року – одне звернення, яке перебуває в роботі.  

У порівнянні з 2018 роком кількість звернень громадян до Ленінського районного суду м. Харкова збільшилась:

Рік

2018

2019

Загальна кількість звернень

22

53

скарг

11

10

заяв

11

43

 

Найбільш поширеною категорією звернень громадян за 2019 рік є звернення з «інших питань». До категорії «інші питання» ввійшли звернення, в яких заявники висувають ряд вимог.

 

Причини, з яких громадяни звертаються до суду з заявами та скаргами є досить різноманітними:

 • Незгода із судовим рішенням, процесуальними діями судді;
 • Щодо тривалого розгляду справи;
 • Щодо оскарження відповіді на звернення, наданої РВ поліції;
 • На несвоєчасну видачу виконавчого листа;
 • Про надання роз`яснень щодо підстави видачі виконавчого листа;
 • На поведінку працівника апарату суду;
 • Щодо роботи підсистеми «Електронний суд»;
 • Про вчинення позитивних дій по передачі суддею справи, яка перебуває в її провадженні, - на повторний авторозподіл;
 • Також збільшилась кількість випадків, коли заявники, скориставшись електронною формою звернень громадян надсилають заяви про видачу копій судових рішень або прохають розглянути судову справи без їх участі, перенести судове засідання чи повідомити про результати розгляду справи.

Зі змісту звернень вбачається, що найбільша їх частина стосується процесуальних питань: незгоди із судовим рішенням чи процесуальними діями судді,  видачі судових рішень та виконавчих листів, видачі копій документів матеріалів судової справи тощо.  

5 звернень надійшло стосовно організації роботи суду. Причинами їх подачі заявниками були: невидача виконавчого листа, не направлення копії судового рішення до ДРАЦС для виконання, питання щодо реєстрації скарги. В кожному випадку проведено перевірку фактів, зазначених у зверненнях ,  вжито всіх заходів оперативного реагування, за результатами перевірки надано обґрунтовані відповіді заявникам

Звернення громадян у категоріях «тривалий розгляд справ» та «незгода із судовим рішенням»  - причини їх подачі заявниками випливають з самої назви категорій. Своєчасність судового розгляду є одним із критеріїв оцінювання роботи суду вцілому. Тому зазначені питання постійно аналізуються суддями та вивчаються причини тривалого розгляду справ. Як свідчить проведений аналіз по конкретній справі на тривалість розгляду справ впливають такі фактори як отримання довідки про місце реєстрації особи з ДМС України в Харківській області (по цивільній справі), неявка учасників процесу.

Зі змісту звернень також вбачається, що заявники найчастіше не мають достатніх знань в області процесуального права. Так, наприклад,  є випадки коли особи, що звернулися до суду зі скаргами на дії суддів (2), посилаючись при цьому на незгоду з процесуальними діями та рішеннями суддів під час розгляду справ та на незгоду з судовим рішенням за результатами розгляду справ, - не оскаржують при цьому ці рішення та дії в передбаченому законом порядку, та вимагають вжити заходи в адміністративному порядку.

Громадянам надано змістовні відповіді з посиланням на норми чинного законодавства та у визначені законом строки щодо порядку та способу реалізації процесуальних прав осіб, які беруть участь у справі, передбаченому процесуальним законом.

 Три звернення з усієї кількості поданих за 2019 рік (53) визнані обґрунтованими:

 • 1 звернення стосувалось не направлення копії судового рішення до органів РАЦС для внесення даних до Державного реєстру актів цивільного стану;
 • 1 звернення стосувалось проведення реєстрації двох скарг на бездіяльність працівників поліції за одним вхідним номером як однієї;
 • 1 стосувалось не своєчасної видачі виконавчого листа.

У кожному випадку при виявленні порушень з відповідальними особами проводиться роз’яснювальна робота з метою недопущення в подальшому таких порушень та оперативно приймаються відповідні рішення щодо усунення допущених помилок у роботі.

  Слід зазначити, що в суді ведеться постійний моніторинг щодо якості роботи суду. Головою суду здійснюється аналіз причин та умов надходження звернень громадян з тих чи інших питань на нарадах, що проводяться в суді, приймаються відповідні міри та вживаються заходи щодо покращення показників якості роботи суду.

Також, можна схвалити постійну роботу суддів та працівників апарату суду над підвищенням свого професійного рівня, моральних якостей, підвищення етики поведінки.

Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок, що у Ленінському районному суді м. Харкова робота із зверненнями  громадян здійснюється на належному рівні, а також забезпечується оперативне вирішення порушених  у цих зверненнях питань.

 

              В.о. голови

Ленінського районного

   суду м. Харкова                                                   А.М. Гримайло