flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз стану організації роботи зі зверненнями громадян у Ленінському районному суді м. Харкова за 2020 рік

28 січня 2021, 11:00

Аналіз стану організації роботи зі зверненнями громадян

у Ленінському районному суді м. Харкова

за 2020 рік

 

Відповідно до плану роботи суду на 2020 рік проведено аналіз стану роботи із зверненнями громадян.

Робота із зверненнями громадян в Ленінському районному суді м. Харкова організована та ведеться на підставі Конституції України,  Закону України «Про звернення громадян", Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»,та з урахуванням «Методичних   рекомендацій   по   організації   та   веденню   роботи   із зверненнями громадян у загальних місцевих та апеляційних судах Державної судової адміністрації України».

 

Організація роботи із зверненнями громадян

З метою запобігання виникненню та поширенню гострих респіраторних захворювань та коронавірусу COVID-19, який віднесено до особливо небезпечних інфекційних хвороб, беручи до уваги Постанову Кабінету Міністрів України  від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» та на виконання листа  голови Ради суддів України від 16 березня 2020 року № 9рс-186/20 громадянам та іншим особам рекомендовано усі звернення надавати суду в електронному вигляді на електронну адресу суду, поштою, факсом.

Для особистого прийому громадян в суді затверджено графік прийому громадян керівництвом суду, який розміщено у приміщенні суду на довідкових стендах, а також на офіційному веб-сайті суду.

Для звернень громадян на офіційному веб-сайті Судова-влада» працює функціонал «Електронна форма звернень громадян» (https://ln.hr.court.gov.ua) та електронна скринька (inbox@ln.hr.court.gov.ua).

 

Діловодство

Діловодство за зверненнями громадян у суді ведеться окремо від інших видів діловодства. Ведення діловодства, пов’язаного зі зверненнями, що надходять до Ленінського районного суду м. Харкова, технічне супроводження їх розгляду, покладено на консультанта суду Оріховську Н.В.

 Звернення громадян, що надходять до суду, реєструються в день їх надходження в програмі автоматизованої системи документообігу суду в журналі вхідної кореспонденції. Голова суду, а у разі його відсутності заступник голови суду, проводить в день надходження до суду попередній розгляд звернення з метою визначення належності порушених у ньому питань до компетенції суду та конкретних посадових осіб, які будуть здійснювати розгляд звернення.  Після чого звернення передаються особі відповідальній за ведення діловодства за зверненнями громадян, яка реєструє їх в журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян та алфавітному покажчику з привласненням їм реєстраційного номеру.

Крім того, в суді ведуться журнали особистого прийому громадян головою суду та керівником апарату суду, в яких зазначаються дата проведення прийому, прізвища осіб, питання, з якими вони звертаються, результати розгляду.

Кожне звернення оформлюється відповідно до вимог чинної «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого              самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997р. № 348.

Звернення, що надходять до суду, неупереджено, об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряються та відповідно до діючого законодавства надаються мотивовані, обґрунтовані, достовірні, повні та об'єктивні відповіді та роз'яснення.

 

Статистика

У 2020 року до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло 45 звернень громадян: 9 скарг і 70 заяви. З них:

-  1 звернення зі скаргою на дії судді (код 302);

-  3 звернення щодо організації роботи суду ( код 307);

- 4 звернення щодо незгоди із судовим рішенням (код 304);

  • 70 звернень з інших питань (код 308).

В порівнянні з попереднім аналогічним звітним періодом кількість звернень  громадян значно збільшилась. Так,  у 2019 році надійшло 53 звернення, що на 26 звернень менше ніж у 2020 році.

Таке збільшення пов`язано з режимом роботи суду в умовах карантину. Так, заявники найчастіше використовують електронну форму звернень громадян, розміщену на веб-сайті «Судова влада», для вирішення процесуальних питань (перенесення судового засідання, отримання копії судового рішення, ознайомлення з матеріалами справи та ін.).

 

Строки розгляду

Строки розгляду звернень громадян контролюються безпосередньо головою суду.

Терміни розгляду звернень громадян не порушувались. Звернення  громадян були розглянуті:

- у строк до 5 днів – 70 звернень;

- у строк до 10 днів – 8 звернень.

В залишку на кінець 2020 року перебуває 1 звернення, яке перебуває на опрацюванні з 30.12.2020 року. 

Випадків відмови в прийнятті звернень, нерозгляду звернень з мотивів пропуску строків подання та інших причин не було.

 

Узагальнення причин звернень

Найбільша кількість звернень у категорії «з інших питань» (71). В більшості випадків причинами звернень було вирішення процесуальних питань (клопотання про перенесення судового засідання, про видачу судових рішень, , ознайомлення з матеріалами справи). Враховуючи, що діловодство за зверненнями громадян ведеться окремо, заявникам надано обґрунтовані відповіді із роз’ясненнями, що ці процесуальні питання регулюються виключно процесуальним законодавством, а не ЗУ «Про звернення громадян».

Інші звернення стосувалися питань щодо: порядку подачі до суду позову під час карантину, надання інформації щодо заходів запобігання поширення вірусної інфекції у суді, надання правової допомоги в оформлені позову, повернення документів із матеріалів судової справи. 

4 звернення надійшло щодо незгоди із судовим рішенням. Три (3) з них від однієї і тієї ж особи. Вимога заявника стосувалась повторного розгляду справи та ухвалення нового рішення суду, створення судової виїзної комісії та відновлення надання послуг газопостачання. В даному випадку, рішення Ленінського районного суду м. Харкова від 12.05.2015 року ухвалою суду апеляційної інстанції від 20.07.2015 року – залишено без змін, та вступило в законну силу. Заявнику неодноразово надавалися роз’яснення щодо порядку оскарження рішення суду, однак заявник не приймає їх до уваги.

Одне звернення стосувалось незгоди з розміром штрафу за адміністративне правопорушення, визначене КУпАП.

В кожному випадку, факти викладені у зверненні були перевірені та надані обґрунтовані відповіді.

3 звернення надійшли стосовно організації роботи суду. Причинами їх подачі стали:

- невидача копій документів із матеріалів справи учаснику судового процесу. За фактом, викладеному у скарзі проведено перевірку та встановлено, що на момент звернення матеріали звернення направлено до апеляційного суду.  За результатами перевірки надано обґрунтовану відповідь заявнику.

- порушення, на думку заявника, права на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

- невчасне повідомлення стороні по спраі про відкладення судового засідання.

1 звернення надійшло на дії судді. У своєму зверненні заявник посилався на те, що суддею відмовлено у виготовленні копії документа із матеріалів судової справи без оплати сплати судового збору. Заявнику надано обґрунтовану відповідь.

  Всі звернення, що надійшли до суду у 2020 році  були визнанні необґрунтованими, оскільки факти, викладені громадянами у поданих скаргах не знайшли свого підтвердження, або носили форму інформаційного запиту та були задоволені судом.

 Два звернення є повторними і стосується незгоди із судовим рішенням, незважаючи на те, що після його оскарження рішення суду залишено без змін. Заявнику надано змістовні відповіді з посиланням на норми чинного законодавства та у визначені законом строки щодо порядку та способу реалізації процесуальних прав осіб, які беруть участь у справі, передбаченому процесуальним законом.

  Забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення, реалізація законних прав та інтересів громадян постійно перебувають на особистому контролі голови суду і керівника апарату суду.

В суді постійно ведеться робота суддів та працівників апарату суду над підвищенням свого професійного рівня, моральних якостей, підвищення етики поведінки.

Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок, що у Ленінському районному суді м. Харкова забезпечується всебічний та своєчасний розгляд звернень громадян, порушених у них проблем та оперативне їх вирішення.

 

   

            Голова

Ленінського районного суду                                               В.В. Вікторов

        м. Харкова